Συνολικές προβολές σελίδας

Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2013

Τονωτική ένεση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Το ύψος της ενίσχυσης θα φτάσει τα 456 εκατ. ευρώ
Τις λεπτομέρειες του προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών», ύψους 456 εκατ. ευρώ, θα παρουσιάσουν σήμερα σε συνέντευξη Τύπου οι Γενικοί Γραμματείς Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ) κ. Γιώργος Γιαννούσης, Βιομηχανίας κ. Σπύρος Ευσταθόπουλος, Εμπορίου κ. Στέφανος Κομνηνός και Τουριστικών Υποδομών και Επενδύσεων κ. Γιάννης Πυργιώτης στο ΥΠΟΙΚ.


 Σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί, μετά την προκήρυξη θα δοθεί προθεσμία δύο μηνών (ως τα μέσα Μαρτίου) για την προετοιμασία και υποβολή των προτάσεων από τους επενδυτές, ενώ δύο μήνες θα διαρκέσει και η αξιολόγησή τους.
Εκτιμάται ότι οι πληρωμές προς τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν θα ξεκινήσουν από τα μέσα του 2013. Το 70 - 85 % των κονδυλίων θα αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις και το 15 - 30 % νέες. Τα ποσοστά επιχορήγησης κυμαίνονται ανά Περιφέρεια μεταξύ 40 και 60 %.
 Επιλέξιμες είναι ΜΜΕ (μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες), υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού και Εμπορίου - Υπηρεσιών.
 Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: δαπάνες για βελτιώσεις κτηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων, προμήθειας εξοπλισμού-μηχανημάτων- συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας-συστημάτων αυτοματοποίησης, δαπάνες πιστοποίησης εφαρμογής συστημάτων ποιότητας διασφάλισης ποιότητας, δαπάνες προστασίας βιομηχανικής ιδιοκτησίας, δαπάνες προβολής προώθησης, δαπάνες λογισμικού, λειτουργικές δαπάνες κλπ.
 Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή) κάθε πρότασης, μπορεί να κυμαίνεται:
 - Από 30.000 έως 300.000 ευρώ για τους τομείς Μεταποίησης και Τουρισμού.
 - Από 20.000 έως 100.000 ευρώ για τον τομέα Εμπόριο - Υπηρεσίες.
http://www.newsbeast.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: