Συνολικές προβολές σελίδας

Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2013

Εκπαιδευτικά προγράμματα, Κέντρου Δια Βίου Μάθησης.

Ο ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ την έναρξη υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΔΒΜ Δήμου Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας παρακαλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους το διάστημα από Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2013 έως και την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2013. 
 Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που δύναται να υλοποιηθούν παρατίθενται στο παράρτημα της αίτησης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν έως δύο (2) εκπαιδευτικά προγράμματα με σειρά προτεραιότητας. Κατόπιν της λήξης υποβολής των αιτήσεων άμεσα θα ξεκινήσει η υλοποίηση των τμημάτων που θα προκύψουν κατόπιν της επεξεργασίας των αιτήσεων των ενδιαφερομένων και της επάρκειας σε εκπαιδευτικό προσωπικό. 
 Η αίτηση υποβάλλεται με τους ακόλουθους τρόπους :
 • Αποστέλλεται σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@daa.gov.gr είτε 
 • Παραδίδεται ιδιοχείρως στο Γραφείο Δήμαρχου. 
Η αίτηση (συνοδευόμενη από το παράρτημα) θα είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου www.daa.gov.gr και σε έντυπη μορφή στο Δημοτικό Κατάστημα και στα ΚΕΠ του Δήμου. 
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα υλοποιηθούν σε όλες τις Δημοτικές και Ενότητες του Καλλικρατικού Δήμου Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας, (εφόσον συμπληρωθούν επαρκή τμήματα). Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Νικόλαο Γεωργιάδη αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@daa.gov.gr ή στο τηλέφωνο 2267350101.

Δεν υπάρχουν σχόλια: